PROGRAM

pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského a Pavla Bělobrádka,
předsedy KDU ČSL, místopředsedy vlády, poslance PČR

NEDĚLE 10. 4. 2016, VELEHRAD

10.00Slavnostní mše svatá, celebruje Mons. Jan Graubner
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje
11.15Průvod na hřbitov ke hrobu Msgre. Jana Šrámka, projev Pavla Bělobrádka, společná modlitba
12.00Přestávka na oběd
13.00Vernisáž výstavy, briefing pro novináře
14.00KONFERENCE "NÁVRAT KE KOŘENŮM"
Msgre. ThDr. Jan Šrámek - zakladatel Československé strany lidové a jeho odkaz dnešku
Slovanský sál Stojanova gymnázia Velehrad
14.00 - 14.15 Zahájení konference
14.15 - 15.00Osobnost Msgre. ThDr. Jana Šrámka - politik, kněz, člověk
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
15.00 - 15.45Katolické politické prostředí a protišrámkovská opozice v období mezi světovými válkami
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav akademie věd České republiky
15.45 - 16.30Politický vývoj v Československu za první republiky, očekávání a skutečnost, porovnání s vývojem v České republice po roce 1989
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého
17.00Koncert pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad (bazilika)

DOPROVODNÝ PROGRAM (NEJEN) PRO RODINY S DĚTMI:

Výstava o životě Msgre. ThDr. Jana Šrámka
Možnost prohlídky areálu baziliky a lapidária (mimo dobu konání bohoslužeb)
Návštěva Archeoskanzenu a areálu Živá voda v Modré (rodinné vstupné za zvýhodněnou cenu)

Občerstvení zajištěno

MÉDIA

Kněz, politik a státník Jan Šrámek může být vzorem i dnes

Fotogalerie Člověk a víra - Celonárodní konference "Návrat ke kořenům", Velehrad

Události - Hlavní zpravodajská relace České televize

FOTOGALERIE

Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie
Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie Galerie
Zobrazit celou fotogalerii

MAPA

PARTNEŘI


Hlavní partner
Mediální partner
Partneři